Okręg wyborczy nr 7
Granice: Obszar sołectwa Radostowice
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
7 Szkoła Podstawowa, ul. Dworcowa 56, Radostowice PowszechnyNieNie 1297 261
20,12%261261 100,00%
Podsumowanie1297261
20,12%261261100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLOKA BRONISŁAWA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Polok Bronisław Andrzej 55 Radostowice 199
76.25% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARTŁOMIEJA BĄKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Bąk Bartłomiej Wojciech 30 Radostowice 62
23.75% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej