Okręg wyborczy nr 2
Granice: Sołectwa: Nasiegniewo, Krępiny, Kulin
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Szkoła Podstawowa, Nasiegniewo PowszechnyNieNie 1376 279
20,28%279276 98,92%
Podsumowanie1376279
20,28%27927698,92%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NIEZALEŻNY" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Przybyszewski Marian Krzysztof 52 Nasiegniewo 96
34.78% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PONAD PODZIAŁAMI - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Naczmański Jarosław Michał 26 Nasiegniewo 45
16.30% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPRÓBUJMY INACZEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Więckowska Grażyna Halina 58 Nasiegniewo 49
17.75% Nie
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASIEGNIEWO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Jaroszewski Wiesław Adam 48 Nasiegniewo 17
6.16% Nie
Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JEDNOŚĆ I RÓWNOŚĆ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Koprowski Zbigniew 44 Nasiegniewo 61
22.10% Nie
Lista nr 6 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY CEL - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Naczmańska Barbara Teresa 59 Nasiegniewo 8
2.90% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej