Okręg wyborczy nr 5
Granice: Sołectwo: Szydłów
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Urząd Gminy w Szydłowie PowszechnyNieNie 898 351
38,86%349344 98,57%
Podsumowanie898351
38,86%34934498,57%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZYDŁÓW PRZYJAZNE MIASTECZKO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Pytowska Kornelia 27 Szydłów 134
38.95% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ SZYDŁOWA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Graca Tadeusz Jan 50 Szydłów 189
54.94% Tak
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "MAŁA OJCZYZNA" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Wysocka Ewa Lidia 39 Szydłów 21
6.10% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej