Okręg wyborczy nr 2
Granice: Sołectwa: Rudniki, Skałka
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Szkoła Podstawowa w Rudnikach, ul. Szkolna 11 PowszechnyTakNie 1297 95
7,32%9594 98,95%
Podsumowanie129795
7,32%959498,95%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE RUDNIKI - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Pietrasik Marcin Andrzej 36 Rudniki 52
55.32% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CZAS NA ZMIANY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Piwek Grzegorz Marcin 32 Rudniki 42
44.68% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej