Okręg wyborczy nr 10
Granice: Witów
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Szkoła Podstawowa Witów Nr 167 PowszechnyTakNie 394 178
45,18%178174 97,75%
Podsumowanie394178
45,18%17817497,75%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLIŻEJ LUDZI - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Cudak Janusz 41 Witów 45
25.86% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WITÓW 2011 - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Łapaj Józef Kazimierz 47 Witów 56
32.18% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA WOLSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kozłowski Sławomir Czesław 41 Witów 73
41.95% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej