Okręg wyborczy nr 7
Granice: Miejscowość: Wolental
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Zespół Szkół Publicznych, Pączewo PowszechnyTakNie 457 71
15,54%7170 98,59%
Podsumowanie45771
15,54%717098,59%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWOCZESNA GMINA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kłos Grzegorz Andrzej 34 Wolental 46
65.71% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODA 2011 - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kalbarczyk Marek 35 Wolental 24
34.29% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej