Okręg wyborczy nr 1
Granice: Sołectwa: Gołymin-Ośrodek, Nowy Gołymin
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Publiczne Gimnazjum, ul. Ks. Michalaka 10C, Gołymin-Ośrodek PowszechnyTakNie 672 220
32,74%220220 100,00%
Podsumowanie672220
32,74%220220100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WSPÓLNA GMINA" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Cioch Anna 46 Gołymin-Ośrodek 99
45.00% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MŁODZIEŻ GOŁYMINA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Szwejk Grzegorz 39 Gołymin-Ośrodek 44
20.00% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GOŁYMIN NASZ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Tomczak Henryk 46 Gołymin-Ośrodek 77
35.00% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej