Okręg wyborczy nr 10
Granice: Kościelna, Targowicka, Mroczkowskiego, Kusocińskiego
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
4 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Białobrzegach ul. Kościelna 31 PowszechnyNieNie 611 195
31,91%195189 96,92%
Podsumowanie611195
31,91%19518996,92%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJ MATYSIAK - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Matysiak Andrzej Piotr 48 Białobrzegi 117
61.90% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA MAŁA OJCZYZNA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Korczak Grzegorz 57 Białobrzegi 72
38.10% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej