Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd - głosowanie w dniu 13-03-2011
L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Komitet Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 GALUS Grzegorz Sylwester 36 wyższe Słomków Suchy, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "Z LUDŹMI - KU LUDZIOM" 591 24.25% Nie
2 MES Bogusława Krystyna 37 wyższe KOŚCIERZYN, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGUSŁAWY MES 54 2.22% Nie
3 WOŹNIAK Tomasz 39 wyższe Wągłczew, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego , popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 1721 70.62% Tak
4 ZIĘBICKA Iwona Grażyna 40 średnie Oraczew, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IWONY ZIĘBICKIEJ 71 2.91% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej
Zbiorcze informacje o obwodach - głosowanie w dniu 13-03-2011
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba Frekwencja głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych głosów oddanych
1Urząd Gminy we Wróblewie Powszechny Nie Nie 1793 859859 47,91%
856 99,65%
2Szkoła Podstawowa w Słomkowie Mokrym Powszechny Nie Nie 1252 608608 48,56%
604 99,34%
3Szkoła Podstawowa w Charłupi Wielkiej Powszechny Nie Nie 1311 587587 44,77%
576 98,13%
4Szkoła Podstawowa w Wągłczewie Powszechny Tak Nie 638 404404 63,32%
401 99,26%
Ogółem 4994 2458 2458 49,22%
2437 99,15%