Okręg wyborczy nr 5
Granice: sołectwa: Brukalice, Bożnowice, Czerńczyce, Henryków, Jasienica, Krzelków, Lipa, Nowina, Nowy Dwór, Raczyce, Skalice, Wadochowice, Witostowice
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
10 Remiza OSP, Bożnowice nr 42A PowszechnyTakNie 427 130
30,44%130129 99,23%
14 Zespół Szkół Samorządowych, ul. Polna 9, Henryków PowszechnyNieNie 1320 279
21,14%279279 100,00%
15 Przedszkole Publiczne, Wadochowice nr 22 PowszechnyNieNie 579 150
25,91%150146 97,33%
16 Świetlica wiejska, Krzelków nr 16 PowszechnyNieNie 763 160
20,97%160160 100,00%
Podsumowanie3089719
23,28%71971499,30%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA TRACZA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Tracz Jan Kazimierz 45 Bożnowice 143
20.03% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA CZERNIAWSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Czerniawski Jan Stefan 51 Krzelków 103
14.43% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA WOLANINA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Wolanin Tomasz Janusz 30 Krzelków 39
5.46% Nie
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDZISŁAWA NICIEJEWSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Niciejewski Zdzisław 55 Henryków 120
16.81% Nie
Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JÓZEFA WIDZIAKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Widziak Józef Franciszek 73 Henryków 309
43.28% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej