Okręg wyborczy nr 2
Granice: Bolkowice, Sokola, Wiadrów
Status: brak list