Okręg wyborczy nr 1
Granice: Miasto - Osiedle Nr 1 - ulice: Akacjowa, Apteczna, Brzozowa, Dąbrowskiego, Długa, Drahimska, Górna, Jagiellońska, Jarzębinowa, Jesionowa, Jeziorna, Kasztanowa, Kręta, Leśników od Nr 1 do Nr 21, 23, 25, 27, Lipowa, Młyńska, Moniuszki, Nadbrzeże Drawskie, Ogrodowa, Parkowa, Pięciu Pomostów, Polna, Rynek, Rzeczna, Generała Władysława Sikorskiego, Słoneczna, Szczecinecka, Wąska, Wiejska.
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Gimnazjum, ul. Słoneczna 27, Czaplinek PowszechnyNieNie 1968 551
28,00%551550 99,82%
Podsumowanie1968551
28,00%55155099,82%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CZAPLINKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Krężel Marcin 29 Czaplinek 131
23.82% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPIECZNY CZAPLINEK - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Mikulski Jacek Andrzej 42 Czaplinek 84
15.27% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CHĘTNI DO PRACY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Smyk Sabina Stanisława 51 Czaplinek 85
15.45% Nie
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA POLEWACZA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Polewacz Andrzej 53 Czaplinek 157
28.55% Tak
Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CZAPLINEK RAZEM - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania, treść oświadczenia lustracyjnego *) Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Zalipski Marian 57 Czaplinek , złożył następujące oświadczenie: pracowałem w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy z dnia ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) 23
4.18% Nie
Lista nr 6 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MŁODZI DLA WAS - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Biegajło Erwin Piotr 31 Czaplinek 70
12.73% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej