Okręg wyborczy nr 1
Granice: miasto Odolanów
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Dom Kultury, ul. Bartosza 7, Odolanów PowszechnyTakNie 1458 396
27,16%396395 99,75%
2 Świetlica Osiedlowa, ul. Kaliska 58A, Odolanów PowszechnyNieNie 571 138
24,17%138138 100,00%
3 Liceum Ogólnokształcące, ul. Krotoszyńska 123, Odolanów PowszechnyNieNie 2025 662
32,69%662654 98,79%
Podsumowanie40541196
29,50%1196118799,25%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA TRYBUŁY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Trybuła Zbigniew 53 Odolanów 721
60.74% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIANA JÓZEFA JANICKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Jurek Marian Antoni 59 Odolanów 363
30.58% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARTOSZA GAŹDZIAKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Gaździak Bartosz 26 Odolanów 103
8.68% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej