Okręg wyborczy nr 1
Granice: Od skrzyżowania ul. Chrobrego z wylotem ul. Wojska Polskiego; wschodnia strona ul. Wojska Polskiego do cmentarza i dalej do rowu melioracyjnego przecinającego ul. Daszyńskiego; północna strona rowu do Strugi Jaroszewskiej; wzdłuż Strugi Jaroszewskiej do zakończenia ul. Błogosławionego Narcyza Putza; wzdłuż zachodniej i północnej strony parku przykościelnego do ul. Poznańskiej na wysokości północnej strony wylotu ul. Przedszkolnej; na zapleczu zabudowy przyległej do wschodniej strony ul. Poznańskiej do wieżowej stacji transformatorowej; przejście przez Strugę Jaroszewską; linia na zapleczu zabudowy przyległej do południowej strony ul. Zamkowej; przejście przez ul. Poznańską; linia na zapleczu zabudowań południowej pierzei ul. Plac Powstańców Wielkopolskich; przejście przez ul. Daszyńskiego do ul. Chrobrego; przejście przez ul. Chrobrego do ul. Rybackiej; zachodnia strona ul. Rybackiej do ul. 8 Stycznia; przejście przez ul. 8 Stycznia; północna strona ul. 8 Stycznia od ul. Rybackiej do Placu Powstańców Wielkopolskich 14; wzdłuż wschodniej granicy posesji nr 1 przy ul. 8 Stycznia do drogi gruntowej na nadbrzeżu rzeki Warty; wzdłuż rzeki Warty do zachodniej strony nieruchomości nr 17 A przy ul. 8 Stycznia; wzdłuż zachodniej strony zaplecza zabudowy ul. 8 Stycznia do skrzyżowania ul. Chrobrego z wylotem ul. Wojska Polskiego co stanowi: ul. Błogosławionego Narcyza Putza ul. Bolesława Chrobrego ul. Cmentarna ul. Daszyńskiego numery domów od 1-18 i od 26-40 ul. Kowalska ul. Ogrodowa ul. Portowa ul. Poznańska numery domów od 1-8 i 59-69 ul. Rybacka ul. Skryta ul. Sokoła ul. Spokojna ul. 8 Stycznia
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Sierakowski Ośrodek Kultury, ul. Poznańska 25, Sieraków PowszechnyNieNie 953 285
29,91%285284 99,65%
Podsumowanie953285
29,91%28528499,65%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARLETY CZEKAŁA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Czekała Arleta Maria 43 Sieraków 46
16.20% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "ADAMCZAK" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Adamczak Grzegorz 41 Sieraków 9
3.17% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA HOFFMANNA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Hoffmann Marek 44 Sieraków 143
50.35% Tak
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA SPYCHAŁY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Spychała Tomasz 24 Sieraków 86
30.28% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej