Okręg wyborczy nr 2
Granice: Sołectwo Nieledwia
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Szkoła Podstawowa, ul. Górska 297, Nieledwia PowszechnyNieNie 799 217
27,16%217215 99,08%
Podsumowanie799217
27,16%21721599,08%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWA AKCJA WYBORCZA GMINY MILÓWKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Tetłak Marek 46 Nieledwia 98
45.58% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY MILÓWKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Bandoła Józef 47 Nieledwia 100
46.51% Tak
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSI NIELEDWIA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Surzyn Zofia Maria 31 Nieledwia 17
7.91% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej