Okręg wyborczy nr 2
Granice: Sołectwo Hyżne od numeru 1 - 154, 613 - 728, 863 do końca
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Budynek Gimnazjum, Hyżne 614, Hyżne PowszechnyTakNie 1060 265
25,00%265264 99,62%
Podsumowanie1060265
25,00%26526499,62%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMI SWOI - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Pluta Paweł Piotr 38 Hyżne 48
18.18% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW HYŻNE 2011 - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Jurek Iwona 34 Hyżne 160
60.61% Tak
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "MOJA MAŁA OJCZYZNA" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Minda Zdzisław 63 Hyżne 56
21.21% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej