Okręg wyborczy nr 1
Granice: Ulica: Gdańska 4, 5, 6A, 6E, 7, 9, 11, 11a, 13
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury, ul. Mickiewicza 5, Różan PowszechnyTakNie 179 51
28,49%5151 100,00%
Podsumowanie17951
28,49%5151100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE MIASTO RÓŻAN - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Grześkowicz Artur 35 Różan 19
37.25% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "INICJATYWA ROZWÓJ PRACA" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Janyszko Zbigniew 27 Różan 32
62.75% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej