Okręg wyborczy nr 3
Granice: ul. Wschodnia (numery parzyste od nr 64 do końca), ul. Ksawerowska, ul. Widzewska, ul. Zachodnia (numery nieparzyste od nr 31 do końca), ul. Jana Pawła II (numery nieparzyste od 1 do nr 27), ul. Nowotki (numery parzyste) Sołectwo Ksawerów - Południe
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Gimnazjum w Ksawerowie, ul. Zachodnia 33, Ksawerów PowszechnyTakNie 1484 377
25,40%377374 99,20%
Podsumowanie1484377
25,40%37737499,20%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANUTY KOSIOR - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kosior Danuta Teresa 64 Ksawerów 36
9.63% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOŻENY ZIÓŁKOWSKIEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Ziółkowska Bożena Janina 48 Ksawerów 57
15.24% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA GMINA KSAWERÓW - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Bleja Michał Paweł 31 Ksawerów 261
69.79% Tak
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROBERTA JATCZAKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Jatczak Robert Przemysław 35 Ksawerów 20
5.35% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej