Okręg wyborczy nr 2
Granice: Laskowo, Wołdowo
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Świetlica wiejska w Płońsku, 6A PowszechnyNieNie 204 123
60,29%123121 98,37%
Podsumowanie204123
60,29%12312198,37%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TERESY SENDŁAK - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Sendłak Teresa 45 Laskowo 52
42.98% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA KIBAŁY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Migdalska Ewa Jadwiga 50 Laskowo 69
57.02% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej