Okręg wyborczy nr 5
Granice: wieś Wilkowice osada Karolewko osada Maryszewice gajówka Wilkowo Gaj
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 28, Wilkowice PowszechnyTakNie 1602 484
30,21%484479 98,97%
Podsumowanie1602484
30,21%48447998,97%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA NOWAKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Nowak Andrzej 38 Wilkowice 129
26.93% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KAROLA GINTERA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Ginter Karol Szymon 28 Wilkowice 350
73.07% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej