Okręg wyborczy nr 1
Granice: Rakoniewice miasto, Rakoniewice Osiedle Parkowe
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Dom Kultury, ul. Krystyny 30, Rakoniewice PowszechnyTakNie 1827 281
15,38%281278 98,93%
2 Zespól Szkolno-Gimnazjalny, ul. Nowotomyska 1, Rakoniewice PowszechnyNieNie 996 112
11,24%112111 99,11%
Podsumowanie2823393
13,92%39338998,98%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA ŚWINIARKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Świniarek Zbigniew 55 Rakoniewice 221
56.81% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TADEUSZA DRZYMAŁY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Drzymała Tadeusz Andrzej 61 Drzymałowo 24
6.17% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA WAJSA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Wajs Dariusz 32 Rakoniewice 144
37.02% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej