Okręg wyborczy nr 5
Granice: Ustrobna
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
5 Szkoła Podstawowa, Ustrobna, Ustrobna PowszechnyNieNie 940 248
26,38%248244 98,39%
Podsumowanie940248
26,38%24824498,39%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA WIEŚ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Nowak Jadwiga Anna 43 Ustrobna 177
72.54% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Piękoś Mieczysław 61 Ustrobna 67
27.46% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej