Okręg wyborczy nr 1
Granice: Sołectwo Raniżów
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Szkoła Podstawowa Raniżów PowszechnyNieNie 1756 517
29,44%517510 98,65%
Podsumowanie1756517
29,44%51751098,65%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRY WYBÓR - LEPSZA GMINA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Niemczyk Łukasz 34 Raniżów 155
30.39% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "DLA ROZWOJU GMINY RANIŻÓW" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Majcher Janusz 41 Raniżów 206
40.39% Tak
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA INICJATYWA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Lis Tomasz Piotr 30 Raniżów 67
13.14% Nie
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STOP ZASTRASZANIU - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kowalski Marek 35 Raniżów 82
16.08% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej