Okręg wyborczy nr 7
Granice: KAMIONKA, MIEDNIEWICE, NOWA WIEŚ.
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
4 Szkoła Podstawowa, Miedniewice 86, Miedniewice PowszechnyNieNie 652 345
52,91%345340 98,55%
Podsumowanie652345
52,91%34534098,55%
Lista nr 23 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA PRZYSZŁOŚCI WISKITEK - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 SZLAGA HALINA ALBINA 46 WISKITKI 2
0.59% Nie
Lista nr 24 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WSPÓLNOTA OBYWATELSKA" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 KAJRUKSZTO STANISŁAW PIOTR 55 MIEDNIEWICE 150
44.12% Nie
Lista nr 25 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZE JUTRO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 BARAŃSKI TOMASZ PAWEŁ 34 MIEDNIEWICE 188
55.29% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej