Okręg wyborczy nr 1
Granice: Sołectwo - Bukowina Tatrzańska
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Zespół Szkół, ul. Kościuszki 11, Bukowina Tatrzańska PowszechnyNieNie 2323 419
18,04%419417 99,52%
Podsumowanie2323419
18,04%41941799,52%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "JEDNOŚĆ TATRZAŃSKA" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Rzepka Ludwik Andrzej 69 Bukowina Tatrzańska 288
69.06% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TATRZAŃSKIE PRZYMIERZE - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kuchta Andrzej 57 Bukowina Tatrzańska 129
30.94% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej