Okręg wyborczy nr 1
Granice: Cielądz
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Szkoła Podstawowa, Cielądz 38, Cielądz PowszechnyTakNie 665 220
33,08%220214 97,27%
Podsumowanie665220
33,08%22021497,27%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNY WSI CIELĄDZ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Michalak Adam 59 Cielądz 110
51.40% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MŁODZI DLA GMINY CIELĄDZ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Pieczątka Mariusz Przemysław 30 Cielądz 104
48.60% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej