Okręg wyborczy nr 3
Granice: Sołectwa: Garbów, Tuszynek Majoracki.
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
5 Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie, ul. Piotrkowska 13, Tuszyn, tel. 614 34 82 PowszechnyNieNie 556 224
40,29%224224 100,00%
Podsumowanie556224
40,29%224224100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ MIASTA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Wachulec Maciej 32 Tuszynek Majoracki 3
1.34% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANNY SIMURY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Simura-Sętkowska Anna Maria 57 Garbów 61
27.23% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TUSZYNKA MAJORACKIEGO I GARBOWA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Paluch Witold Krzysztof 49 Tuszynek Majoracki 52
23.21% Nie
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AGNIESZKI JADWISZCZAK - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Jadwiszczak Agnieszka Elżbieta 39 Tuszynek Majoracki 69
30.80% Tak
Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WITOLDA RYBKI - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Rybka Witold Wojciech 58 6
2.68% Nie
Lista nr 6 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PLATFORMA DLA TUSZYNA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kiraga Michał 23 Tuszynek Majoracki 5
2.23% Nie
Lista nr 7 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA KLEPACZA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Klepacz Ryszard 54 28
12.50% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej