Okręg wyborczy nr 12
Granice: Zalesie
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
13 Zespół Szkół w Zalesiu, Zalesie 141, Zalesie PowszechnyNieNie 688 233
33,87%233230 98,71%
Podsumowanie688233
33,87%23323098,71%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁA ZALEWSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Zalewski Michał 28 Zalesie 56
24.35% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZALESIE-TWÓJ DOM - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania, poparcie Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Krasuski Marek Wiktor 45 Zalesie , popierany przez PiS 51
22.17% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "ZALESIE-MÓJ DOM" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Rybicki Paweł 25 Zalesie 51
22.17% Nie
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE ZALESIE - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Matejuk Stanisława Elżbieta 47 Zalesie 72
31.30% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej