Okręg wyborczy nr 1
Granice: ulice: Akacjowa, Dębowa, Głogowa, II Armii Wojska Polskiego, JanaHempla, Jesionowa, Józefa Piłsudskiego, Kanałowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Modrzewiowa, Na Skarpie, Ostoi, PCK, Plac T. Kościuszki, Świerkowa, Wiejska, Wyzwolenia
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Urząd Miasta w Stoczku Łukowskim, Plac T. Kościuszki 1. PowszechnyTakNie 702 379
53,99%379373 98,42%
Podsumowanie702379
53,99%37937398,42%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARY MACHAL - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Machal Barbara 47 Stoczek Łukowski 38
10.19% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WAWRZYŃCA MARKOSA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Markos Wawrzyniec Ryszard 58 Stoczek Łukowski 54
14.48% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWY BUCZYŃSKIEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Buczyńska Ewa Janina 54 Stoczek Łukowski 92
24.66% Nie
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA PRZYSZŁOŚĆ-STOCZEK - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Rosa Krzysztof Wojciech 39 Stoczek Łukowski 122
32.71% Tak
Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW HENRYKI OLKOWICZ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Olkowicz Henryka 62 Stoczek Łukowski 67
17.96% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej