Okręg wyborczy nr 3
Granice: Połoski Stare, Zahorów
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
5 Szkoła Podstawowa w Połoskach, Połoski 45a, Połoski PowszechnyNieNie 361 152
42,11%152151 99,34%
Podsumowanie361152
42,11%15215199,34%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM Z WAMI - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 MROZEK Celina 45 Połoski Stare 44
29.14% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE Z WAMI - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 MAZUR Beata Anna 37 Zahorów 66
43.71% Tak
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZAUFANIE - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 SOĆKO Urszula 43 Połoski Stare 41
27.15% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej