Okręg wyborczy nr 5
Granice: wsie: Kwiatkowice, Rogów Legnicki
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
4 Świetlica, Rogów Legnicki PowszechnyTakNie 545 263
48,26%263263 100,00%
Podsumowanie545263
48,26%263263100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIANA ŻUKOWSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Żukowski Marian 48 Kwiatkowice 36
13.69% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LESZKA MAZURKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Mazurek Leszek Paweł 57 Rogów Legnicki 94
35.74% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIA MAĆKOWIAK - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Maćkowiak Maria Weronika 62 Kwiatkowice 133
50.57% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej