Okręg wyborczy nr 1
Granice: Sołectwo: Batycze, Orzechowce
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Dom Ludowy w Batyczach, 37-713 Maćkowice PowszechnyNieNie 235 176
74,89%176173 98,30%
7 Dom Ludowy w Orzechowcach, 37-712 Orzechowce PowszechnyNieNie 814 476
58,48%476468 98,32%
Podsumowanie1049652
62,15%65264198,31%
Lista nr 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA GMINY ŻURAWICA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Chomina Józef Marian 52 Orzechowce 306
65.38% Tak
Lista nr 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNA GMINA ŻURAWICA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Lenar Piotr Julian 49 Orzechowce 286
61.11% Tak
2 Wojtowicz Ryszard Czesław 45 Batycze 54
11.54% Nie
Lista nr 20 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWA ZIEMIA PRZEMYSKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Matysko Ryszard Marek 46 Orzechowce 108
23.08% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej